Årsregnskab/Årsrapport

Det er et krav fra myndighederne, at der aflægges årsregnskab, og for selskabers vedkommende offentliggøres årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Denne offentliggørelse sker ved, at årsrapporten indrapporteres elektronisk, hvilket vi foretager for vores kunder.

Vi assisterer ved udarbejdelse af årsregnskabet/årsrapporten, hvilket giver virksomheden et godt arbejdsredskab til brug for egne analyser, forhandlinger med pengeinstitut samt rapportering til det offentlige. Skattevæsenet har egne krav til de oplysninger, der skal fremgå af regnskabsmaterialet, og vi sørger for udarbejdelsen af diverse specifikationer til brug for selvangivelsen.

Vort arbejde sker i tæt dialog med virksomheden, således at det sikres, at specifikke forhold og særkender iagttages